logo

Siden er for tiden under vedlikehold

Ønsker du å spille med oss?
Så kan du ta kontakt med vår personalansvarlig på e-post personal@lorenskog.musikkorps.no.

Vi øver på Kjenn samfunsshus,
Onsdager kl. 19:00-22:00 (sitter spilleklare 18:59)

Lost Password