Korpset nettsider har i påsken vært igjennom endringer i forhold til hvordan vi presenterer innholdet.