Fra Til Dirigent
2006  Tarjei W. Grimsby
2000 2006  Per Gjermund Storrø
1999 2000  Hans Andreas Kjølberg, Kjell Martinsen og Eirik Bøhn Berntsen
1990 1993  Erlend Tunestveit
1987 1997  Pål Gløtta
1987  Ola Gudmundsen
 Erling Andersen
 Kjell Hagen
 Gunnar Kristoffersen
 Tom Evensen
 Kildahl
 Bjørn Gulbrandsen
 Willy Mittelbach
 Ing. Andresen
 Ragnar Høgtorp
 Odd Wennevold
 Jon Larsen