Historien om oss

Korpsets historie startet da Lørenskog Musikkorps ble stiftet 20.januar 1953 under navnet Lørenskog Ungdomskorps. Lørenskog Ungdomskorps ble første gang stiftet av en gjeng ivrige janitsjarer 18.mai 1932, men da krigen kom ble virksomheten gradvis borte. Etterkrigen var det flere som forsøkte å komme i gang igjen, men det var dårlig med rekruttering. Dette resulterte i at sammensluttningskorpset Høybråten Og Lørenskog Musikkorps ble stiftet 1946. Flere Lørenskoginger var i mot en slik sammenslutning, og arbeidet med å få et ”rent” Lørenskogkorps ble tatt opp igjen. Det var imidlertid først den 20. januar 1953 at seks ivrige og optimistiske gutter kom sammen og grunnla det nåværende Lørenskog Musikkorps. De seks var følgende: John Høgtorp, Rolf Høgtorp, Brede Colbjørnsen, Egil Karlsen, Magne Karlsen og Ivar Engebretsen.

IMG_5120
Det var ikke lett å starte opp et nytt korps uten penger og instrumenter. I styreprotokollen kan man lese følgende: ”Det ble på styremøte 14.03.53 vedtatt å sende et brev til Lørenskog Vels avis og oppfordre til kronerulling til inntekt for korpsets formål”. Samtidig ble følgende brev sendt til samtlige korps på Romerike: ”Lørenskog Ungdomskorps søker herved om Dere har anledning til å låne oss slik at vi kan komme i gang med vårt korps”.

Korpset arrangerte imidlertid stadig ”bygdefester” og basarer rundt omkring i bygda, noe som gav korpset kjærkomne inntekter. Høsten 1953 kunne korpset omsider gå til innkjøp av egne instrumenter. Det ble kjøpt inn stortromme, skarptromme, kornett, trompet, bass, 2 tenorer, 2 althorn, og to basuner.

Krisene som rammer korps uteble heller ikke i Lørenskog Ungdomskorps. Flere dirigenter sluttet på grunn av dårlig fremmøte og interesse fra medlemmenes side. Det ble stadig iverksatt tiltak for å bedre fremmøte m.v. På korpsets generalforsamling i mai 1960, ble følgende vedtatt: ”Medlemmer som kommer for sent på øvelsen skal betale kr. 1,- i mulkt for hvert kvarter over tiden”.

I 1981 skiftet Lørenskog Ungdomskorps navn til Lørenskog Musikkorps. Siden starten i 1953 har korpset hatt følgende dirigenter: Odd Wennevold, Ragnar Høgtorp, Ing. Andresen, Willy Mittelbach, Bjørn Gulbrandsen, Kildahl, Tom Evensen, Gunnar Kristoffersen, Kjell Hagen, Erling Andersen, Jon Larsen, Ola Gudmundsen, Erlend Tunestveit, Pål Gløtta, Kjell Martinsen, Hans Andreas Kjølberg, Eirik Bøhn Berntsen, Per Gjermund Storrø, Tarjei Grimsby og Trond S. Myhre.

Lørenskog Musikkorps teller i dag ca. 50 medlemmer.